GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR är en ny förordning som börjar gälla 25 maj 2018.
GDPR står för General Data Protection Regulation.

 

Säkerhet 

Vi på Förskolan Blåklinten vill att både vårdnadshavare och barn ska vara trygga med att anförtro sina personuppgifter till oss. 

  • De personuppgifter ni lämnat till oss förvaras i låsta dokumentskåp.
  • Våra datorer och lärplattor är skyddade med lösenord.
  • Inga personuppgifter sparas i molntjänster.
  • Program vi använder, där era personuppgifter finns med, har lösenord.

 

Borttagning av uppgifter 

  • Vi gallrar fortlöpande bort de uppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålet.

 

Utöver detta har vi tystnadsplikt enligt Skollagen (SFS 2010:800) 29 kap. 14 § 

 

De viktigaste principerna i dataskyddsförordningen


Dataskyddsförordningen innehåller en lång rad regler och krav för hur personuppgifter får hanteras i en organisation. 

Men alla dessa regler, skäl och annan juridisk text i förordningen bottnar i några få grundläggande principer:

• Samla in och hantera endast personuppgifter om det är tillåtet.
• Informera de personer vars uppgifter du samlar in. 
• Bestäm i förväg vad personuppgifterna ska användas till och använd inte uppgifterna för något annat syfte.
• Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs. Samla aldrig in personuppgifter ”därför att det kan vara bra att ha”.
• Se till att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade.
• Radera personuppgifter som inte längre behövs.
• Skydda uppgifterna från otillåten användning och obehörig åtkomst.
• Dokumentera hur du har tänkt i din hantering av personuppgifter.


Vill man förenkla dessa grundläggande principer lite till så kommer man rätt långt genom att bara följa de här tre punkterna:

• Samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål.
• Spara inte uppgifterna längre än nödvändigt.
• Skydda de personuppgifter du hanterar.