Här hittar du vår Likabehandlingsplan för nedladdning. 

 

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  PDF