Övervåningens kompisträd

Vill du ansöka om plats?

 

Ta kontakt med oss via telefon: 0553-100 20 eller mail.

Ansökningsblanketter finns att hämta hos oss eller så skickar vi blanketten till er. Du kan också skriva ut blanketten via länken här nedanför och skicka den till oss.

 

Ansökan om plats


Vi har en intresselista där man kan ansöka om plats från det att barnet är fött. Plats kan erbjudas tidigast från det att barnet fyllt ett år.


Vi tar hänsyn till:

  • Syskonförtur
  • Gruppsammansättning
  • Anmälningsdatum

 

Om barnet har två vårdnadshavare
ska ansökan göras gemensamt.  

Vid erbjudande av plats kontaktar
Förskolan Blåklinten er.