Nöjdhet med förskolan

Kund och Brukarundersökning

 

En kund och brukarundersökning gjordes förut varje år i Karlstad Kommun - KBU.
Nedan kan ni läsa om varför och hur undersökningen gjordes. 

Länken går till vår sida hos Karlstad kommun, där ni kan läsa det senaste resultatet och jämföra oss med andra förskolor.

 

Länk: Blåklinten

 

Syfte

Syftet med undersökningen är:

  • att ge information om kvaliteten i verksamheten
  • att ge underlag för val
  • att ge underlag för utvecklingsarbete


Målgrupp

Målgruppen är vårdnadshavare till barn på förskolan i Karlstads kommun


Genomförande 

  • Under 10 mars – 9 april 2017 genomfördes en webbaserad undersökning
  • Samtliga vårdnadshavare till barn på förskolan har erbjudits att svara på enkäten
  • Förskolorna har medverkat genom att dela ut unika inloggningsuppgifter till respektive barn
  • Nordiska Undersökningsgruppen har skött bearbetning av svar samt resultatframtagning.